Het Spint 3, 8252 JZ Dronten
0321-319731
info@fysiotherapieblom.nl

Welkom bij Fysiotherapie Landmaten

Op 30 april kregen de fysiotherapeuten groen licht om weer voorzichtig op te schalen en de behandelingen weer onder strikte voorwaarden te hervatten.
Vanaf 4 mei is de praktijk weer geopend. Wij werken volgens de richtlijnen opgesteld door het KNGF , RIVM en VWS.

Wij hanteren een strikt hygiëneprotocol.

Fysiotherapie Landmaten gevestigd in de wijk Landmaten in Dronten bestaat al vanaf 1992. Uw fysiotherapeut Ad Blom staat voor individuele behandeling en begeleiding. Bewust is de keuze gemaakt voor een kleine praktijk met optimale zorg voor uw klachten. Behalve de opleiding fysiotherapie extra scholing gevolgd in meerdere specialisaties. In 1984 afgestudeerd als klassiek acupuncturist.

Er is brede interesse in een holistische zienswijze, waarbij lichaam en geest niet los van elkaar gezien kan worden. Dit is tevens mijn motivatie om extra scholing te volgen in de osteopathie aan college Sutherland. Een behandelmethode waarbij naar de totaliteit van de klachten wordt gekeken. Niet de plaats van de klachten is belangrijk maar de onderlinge relaties binnen het lichaam. Hierbij nemen de organen ook een belangrijke rol in. Aanvullend de opleiding Geïntegreerde Technieken gevolgd, ontwikkeld door osteopaat Frank de Bakker. Hierbij zijn de anatomie en embryologie de centrale sleutel tot behandelen. De behandeltechnieken zijn zachte technieken waarbij er gewerkt wordt op de fasciale structuren. Het verbindend weefsel tussen de schedel, organen, wervelkolom, ribben, borstbeen en spieren.

Veel klachten beginnen met een verstoring van de beweeglijkheid van de gewrichten. Hierbij speelt de wervelkolom een grote rol. Hierdoor ook mijn interesse deze bewegingsbeperking te kunnen behandelen. Hiervoor een aantal scholingen in de manuele therapie gevolgd.  Manuele therapie Marsman, Orthopedische Geneeskunde, Mckenzie Methode, Mulligan Concept en de Functionele Osteopathie Integratie.

Pijnklachten zijn vaak de reden om hulp te zoeken.  Behalve technieken uit de acupunctuur gebruik ik ook dry needling.  Een specialisatie om trigger points te behandelen. Dit zijn pijnlijke verhardingen in de spieren.

Bij elke behandeling zal er altijd een interactie moeten zijn tussen behandelaar en patiënt. Dit wil zeggen dat passief een behandeling ondergaan niet de juiste is. Uw medewerking is essentieel voor een optimale behandeling. Hierbij neemt de oefentherapie een centrale rol in.

De rol als behandelaar is luisteren, klachten analyseren en samen behandelen net aandacht voor de totaliteit

 

 

 

 

Fysiotherapie

Een nadere kennismaking


Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd
geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks
op moeten kunnen rekenen.
Lopen, staan, springen bukken, het zijn vaak volkomen
vanzelfsprekende bewegingen.
Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u
ergens last van krijgt, als het lichaam even niet meewerkt.
Degene die daar alles van afweet, is de fysiotherapeut.
Specialist in beweging.
Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten,
maar ook om ergere klachten te voorkomen.
 

Voor wie is de fysiotherapeut

Jaarlijks gaan zo 3 miljoen mensen, jong en oud naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een verkeerde beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.  

Behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur.
Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut middels een vraaggesprek
en een gericht lichamelijk onderzoek al uw klachten in kaart brengen.
Hierna zal worden besproken welke mogelijkheden er zijn om uw klachten
zoveel mogelijk te verminderen of zelfs geheel op te lossen.
Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld.
Het doel van de behandeling kan zijn, pijnvermindering, verbetering
van de spierkracht, spierontspanning, verbetering van de coördinatie
of verbetering van de conditie.
De fysiotherapeut kan hierbij gebruik maken van oefentherapie, massage en fysio-technische apparatuur.
Onze praktijk is uitgerust met alle moderne apparatuur en
wordt ingezet om u zo goed mogelijk te behandelen.
Bij beëindiging van de behandeling zal de fysiotherapeut ook uw
huisarts informeren voor welk doel u bent behandeld en met welk resultaat.
Deze terugkoppeling met uw huisarts vinden wij zeer belangrijk.
 

Manuele therapie

Info manuele Therapie

Binnen de manuele therapie kunnen verschillende behandeltechnieken worden gebruikt. Welke vorm het meest geschikt is zal afhankelijk zijn van uw klachtenbeeld. Vaak zullen de behandelvormen worden gecombineerd. Al de gebruikte methode,s zijn zachte weefseltechnieken. Wij gebruiken geen harde trust technieken het zogenaamde kraken. Ons uitgangspunt is altijd de juiste stand van het bekken.  Een scheefstand geeft een complex beeld van verstoringen.

De volgende methodes worden door mij gebruikt om u zo goed mogelijk te behandelen:
• Manuele therapie methode Marsman
• Mckenzie methode
• Mulligan concept
• Functionele osteopathie
Manuele therapie methode Marsman
De manuele therapie methode Marsman is een specifieke onderzoek en behandelingsmethode gericht op het  ongestoord functioneren van de wervelkolom.
Bij deze methode spelen driedimensionale voorkeursbewegingen een grote rol. Zo heeft het bijvoorbeeld gevolgen voor het bewegen van de wervelkolom dat u altijd zit met uw rechterbeen over uw linkerbeen geslagen (uw voorkeur ) Verstoringen van deze patronen kan aanleiding geven tot klachten.
 
De Mckenzie methode
De Mckenzie methode zoekt niet naar de anatomische oorzaak maar is meer geïnteresseerd in het klachtenbeeld. Er wordt gekeken hoe houding en beweging de klachten beïnvloeden.  Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. De Mckenzie therapie is grotendeels een hands-off-therapie.
 
Het Mulligan  concept
Door middel van subtiele pijnloze positieverandering binnen een gewricht wordt gezocht naar de pijnvrije beweging. Het gewricht wordt in deze positie verder gemobiliseerd.
 
Functionele osteopathie 
Hierbij gaan wij er vanuit dat alle gewrichten in het lichaam met elkaar in verbinding staan. Als een gewricht niet optimaal functioneert, dan heeft dit op alle andere gewrichten invloed. Als het lichaam niet meer kan compenseren zullen zich elders in het lichaam klachten ontwikkelen . De oorzaak van de pijn is echter  bijna altijd in een ander deel van het lichaam te vinden. In eerste instantie zal uw therapeut met de behandeling van de wervelkolom beginnen.  Dit is de centrale as in het lichaam.

MTT Medische Trainingstherapie

Deze trainingstherapie is een individueel gerichte training.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparatuur die het
mogelijk maakt alle bewegingen onder een weerstand
uit te voeren. Deze therapievorm is ontwikkeld in Scandinavië
door de grondlegger Oddvarr Holten ( Oslo-Noorwegen.
De medische trainingstherapie is geen fitness of fysiofitness.
Het is een doeltreffende aanvulling op de manuele therapie.
Deze trainingstherapie is vooral gericht op het verbeteren
van de spierkracht, stabiliteit, mobiliteit en coördinatie.
Hierdoor verbetert de belastbaarheid van het gewricht
en van het spierstelsel. De oefeningen in het MTT programma
worden aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt.
Oefeningen met de juiste weerstand, snelheid, bewegingsbaan en coördinatie.

Doel medische trainingstherapie

Op verantwoorde wijze wordt er gewerkt aan het functieherstel.
De training wordt voornamelijk toegepast als aanvulling op de
manuele therapie om het activiteitenniveau te vergroten.
Met de medische trainingstherapie kunnen klachten
die te maken hebben met houding en beweging en
eventuele beperkingen worden verholpen.

Tevens wordt er een oefenprogramma voor thuis opgebouwd.

Wat kunt u verwachten

De eerste afspraak bestaat uit een inventarisatie van de klachten.
Vervolgens wordt er een persoonlijk schema voor u gemaakt,
afgestemd op uw mogelijkheden, dus binnen de grens
van uw kunnen. Het trainingsschema wordt onder persoonlijke
begeleiding uitgevoerd. Voor de training wordt er altijd een
persoonlijke warming-up uitgevoed ter verbetering van
de algehele doorbloeding.
 

· U wordt behandeld voor uw specifiek klacht

· U werkt aan de verbetering van uw conditie
· Einddoel is een optimaal functieherstel

 

Dry Needling

Dry needling is een effectieve techniek voor de behandeling van spierpijnen en dysfunctie.
(niet goed functioneren) De aanpak is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes. We brengen naalden in een verkrampte spier en er treedt dan een neurologisch effect op.
Dry needling behandeling leidt tot een voelbare daling van de spierspanning, een verbeterde beweeglijkheid, een vergrote doorbloeding en vaak een directe pijnvermindering. Spieren met pijnlijke "spierknopen", die bij testen vooraf verminderde kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen tonen, reageren met een waarneembare verbetering direct na een dry needling behandeling. De geïrriteerde plek in het spierweefsel wordt een Trigger point genoemd. Deze plek is pijnlijk wanneer erop wordt gedrukt en kan de karakteristieke uitstralingspijn veroorzaken. Trigger points worden vaker gezien bij zowel acute als bij chronische klachten. Vooral in chronische klachten worden ze echter ook vaak over het hoofd gezien."
 

Trigger Point dry needling is gèèn acupunctuur.

 
Hoewel bij triggerpoint dry needling gebruik wordt gemaakt van acupunctuurnaalden is de behandeling zelf op geen enkele wijze te vergelijken met acupunctuur.
 
Trigger point dry needling is gèèn behandeling op zich, maar een behandeltechniek. Het maakt deel uit van een behandeling, die er op gericht is klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen. Daarvoor is meer nodig dan alleen het aanprikken van Trigger points. Er is veel aandacht voor klachten-onderhoudende factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting en dergelijke. Trigger point dry needling maakt het ook vaak gemakkelijker om andere fysiotherapeutische of manueeltherapeutische behandelingen uit te voeren.

Acupunctuur

Uitleg acupunctuur

Acupunctuur is een behandelmethode uit de traditionele Chinese Geneeskunde.Hierbij worden er kleine dunne naaldjes gebruikt om bepaalde punten in het lichaam te stimuleren. Het doel is de verstoring in het lichaam te herstellen. Binnen ons lichaam is er een netwerk van energiebanen die we meridianen noemen. Als ons lichaam goed functioneert stroomt hierdoor voldoende energie en bloed. Het aspect energiebanen is altijd een lastig te begrijpen fenomeen en is nog moeilijk aantoonbaar. Om beweging van energie te verklaren gebruiken wij de begrippen yin en yang. Gezondheid betekent dat er een evenwicht bestaat tussen de yin en yang energie. Het evenwicht tussen yin en yang kan door allerlei factoren verstoord worden, zoals veranderingen door het klimaat , problemen door de voeding , een trauma door een ongeval en grote emotionele druk en alle bekende lifestyle gewoonte.

Een Westerse verklaring voor de werking van acupunctuur is dat door het prikken van de acupunctuurpunten de aanmaak van lichaamseigen stoffen wordt gestimuleerd. Via ons Centraal Zenuwstelsel wordt er een impuls gegeven de productie van neurotransmitters zoals endorfines te verhogen. Deze hebben een pijnstillende, ontstekingsremmende en stemming verhogend effect.  Acupunctuur normaliseert de  bloeddoorstroming in onze hersenvaten. Tevens is bekend dat er een relatie bestaat tussen de acupunctuurpunten op de buik en op de rug dicht tegen de wervelkolom aan. Hierbij speelt het Autonome Zenuwstelsel (onwillekeurig zenuwstelsel ) een grote rol. De invloed van het Sympatische en Parasympatische  Zenuwstelsel.Acupunctuur stimuleert dus bepaalde processen in het lichaam. Er treden veranderingen op in de hormonale huishouding, in de circulatie van de bloedsomloop en vrijkomen van endorfines.  Spierspanning zullen veranderen en de stofwisseling zal worden gestimuleerd.

Welke klachten zijn te behandelen:

De WHO (World Health Organisation van de VN) heeft een lijst van klachten gepubliceerd waarvoor acupunctuur een geschikte therapie kan zijn.

Enkele voorbeelden:

Algemene pijnklachten zoals gewricht en spieraandoeningen ;  Hoofdpijnklachten en migraine  ; Stoornissen in de spijsvertering waarbij obstipatie en buikpijn ontstaat  ;   Spanningsklachten door stress   ;  Menstruatie klachten   ; menopauze klachten .

Kostenvergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden onder de aanvullende verzekering de acupunctuur behandeling. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De behandelingen vallen niet onder het eigen risico. Wij zijn aangesloten bij de NVA , de beroepsorganisatie van de acupuncturisten.

 

 

Geïntegreerde technieken

 Geïntegreerde technieken is een behandelmethode ontwikkeld door Frank de Bakker, osteopaat te Zeeuws Vlaanderen. Het uitgangspunt zijn de grondbeginselen van de osteopathie , ontwikkeld door A. T Still  de grondlegger van de osteopathie. De anatomie is de basis van alle behandelingen. Anatomie is de wetenschap die de bouw van ons lichaam beschrijft.  Het beschrijft de vorm en de functie van onze organen, botten, spieren, bloedvaten en zenuwstelsel. De embryologie neemt hierin een belangrijke plaats in.  Embryologie  beschrijft de ontwikkeling van embryo (celstructuur) tot mens. De ontogenese is een onderdeel binnen de embryologie. Het is de samenhang tot het ontstaan van weefsels en structuren. A.T. Still stelt dat de vloeistofstromen de drijvende kracht zijn in het functioneren van het menselijk lichaam.

In de geïntegreerde technieken zijn de anatomie, embryologie, ontogenese en paleontolgie de centrale sleutel tot behandelen.

Behandelwijze

In ons lichaam is alles met elkaar verbonden door bindweefsel, de fasciale structuren. Dit zijn de verbindende structuren tussen schedel, organen, bloedvaten, wervelkolom, bekken, ribben, borstbeen en spieren. Verstoringen in deze onderlinge relaties geven aanleiding tot klachten. Er ontstaan verklevingen en de onderlinge verschuifbaarheid tussen de weefselstructuren wordt minder. Er ontstaan beperkingen in de normale beweging van bv een orgaan. Gevolg een constante druk op andere weefselstructuren en ontstaan van lichamelijke klachten.  Dit kan tevens aanleiding geven tot klachten in de spieren en gewrichten met pijn en beperking van de beweging.

De methode Frank de Bakker heeft een onderzoek systeem ontwikkeld om deze verstoring op te sporen. 

Onderzoek

Om meer duidelijkheid te krijgen in uw klachtenbeeld stellen wij u een aantal vragen, de intake. Hierna volgt een gericht specifiek onderzoek van alle gewrichten. Voet, knie, heup, pols, elleboog en schouder. Wij zijn op zoek naar kleine beperkingen in de beweging veroorzaakt door de fasciale structuren. Deze beperking kan gekoppeld zij aan een bepaald orgaan. Aanvullend onderzoek van de wervelkolom kan noodzakelijk zijn waarbij de onderlinge relatie van de wervels t.o.v. organen wordt beoordeeld. Dit heeft vooral te maken met het autonome zenuwstelsel. De invloed van het sympathische en parasympatische systeem. Elke verstoring binnen dit systeem zal een reactie op de betreffende wervel geven, zoals pijn en bewegingsbeperking. Ook de schedel kan nader onderzocht worden. Vooral de suturen , de onderlinge verbindingen tussen de schedelbotten kan extra informatie geven. Tijdens de geboorte komt er veel spanning op de schedel en ook bij trauma kan dit een verstoring geven.

Behandeling

Hierbij worden zachte manuele technieken gebruikt op thorax ,ribben en borstbeen, buikregio, wervelkolom en schedel. Er worden geen wervels gemanipuleerd. Doel is het herstel van de fasciale verstoring,  het verbeteren van de beweeglijkheid. Het lichaam krijgt een impuls om het zelf genezend vermogen te stimuleren. Afhankelijk van uw klachtenbeeld zal een behandeling meestal 30 to 40 minuten duren. Bij elke volgende behandeling zal er een controle plaatsvinden, opnieuw onderzoek met als doel het beoordelen van de veranderingen.

Wij, Fysiotherapie Landmaten, zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Fysiotherapie Landmaten. U dient zich ervan bewust te zijn dat Fysiotherapie Landmaten  niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Fysiotherapie Landmaten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

COOKIEVERKLARING

 

1. Het gebruik van cookies

 

www.fysiotherapieblom.nl/ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.  

 

 

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen


Wij gebruiken de volgende type cookies:

 

- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers

 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken

 • welke pagina’s gebruikers bekijken

 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken

 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

- Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 • welke pagina's je hebt bekeken
 • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
 • bij welke pagina je de site hebt verlaten

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens


Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@fysiotherapieblom.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

 

 

5. Cookies blokkeren en verwijderen

 

Je kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

 

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies


De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.fysiotherapieblom.nl/ wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@fysiotherapieblom.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.   

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@fysiotherapieblom.nl.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fysiotherapie Landmaten of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Fysiotherapie Landmaten of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt..

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Fysiotherapie Landmaten
Het Spint 3, 8252 JZ Dronten
0321-319731
info@fysiotherapieblom.nl

Kvk-nummer: 32160150

Over ons

Behandelaar

Fysiotherapie Landmaten gevestigd in de wijk Landmaten in Dronten bestaat al vanaf 1992. Uw fysiotherapeut Ad Blom staat voor individuele behandeling en begeleiding. Behalve de opleiding fysiotherapie is extra scholing gervolgd in meerdere specialisaties.  De rol als behandelaar is luisteren, klachten analyseren en samen behandelen met aandacht voor de totaliteit

Meer informatie

Fysiotherapie Landmaten is aangesloten bij

Nederlandse vereniging voor acupunctuur
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
Registerfysiotherapeut
Fysiotherapie

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut middels een vraaggesprek en een gericht lichamelijk onderzoek al uw klachten in kaart brengen. Hierna zal worden besproken welke mogelijkheden er zijn om uw klachten zoveel mogelijk te verminderen of zelfs geheel op te lossen. Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld. Het doel van de behandeling kan zijn, pijnvermindering, verbetering van de spierkracht, spierontspanning, verbetering van de coördinatie of verbetering van de conditie.
De fysiotherapeut kan hierbij gebruik maken van oefentherapie, massage en fysio-technische apparatuur.Onze praktijk is uitgerust met alle moderne apparatuur en wordt ingezet om u zo goed mogelijk te behandelen. 

Afspraak makenMeer informatie
Manuele therapie

Manuele therapie is een onderzoek en behandelmethode voor klachten van het ‘bewegingsapparaat’, dat wil zeggen de gewrichten van de rug, de nek, van de armen en de benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo’n stoornis van het gewricht wordt ook wel een functiestoornis genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

Afspraak makenMeer informatie

Medische trainingstherapie

Deze trainingstherapie is een individueel gerichte training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van apparatuur die het mogelijk maakt alle bewegingen onder weerstand uit te voeren. Deze therapie is vooral gericht op het verbeteren van spierkracht en mobiliteit.                    

Afspraak maken Meer informatie

Dry Needling

Trigger point dry needling is gèèn behandeling op zich, maar een behandeltechniek. Het maakt deel uit van een behandeling, die er op gericht is klachten te laten verdwijnen en de kans op herhaling te verkleinen. Daarvoor is meer nodig dan alleen het aanprikken van Trigger points. Er is veel aandacht voor klachten-onderhoudende factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerde (werk-)houding, teveel spieraanspanning, chronische overbelasting en dergelijke. Trigger point dry needling maakt het ook vaak gemakkelijker om andere fysiotherapeutische of manueeltherapeutische behandelingen uit te voeren.

Afspraak maken Meer informatie
Acupunctuur

Acupunctuur stimuleert bepaalde processen in het lichaam.
Er treden veranderingen op in bijvoorbeeld de hormonale huishouding of veranderingen van het circulatie systeem, de bloedsomloop. Spierspanningen in het lichaam zullen veranderen. Stofwisselingsprocessen zullen worden geactiveerd.

Afspraak makenMeer informatie

Geïntegreerde Technieken

Geïntegreerde Technieken
Het uitgangspunt zijn de grondbeginselen van de osteopathie.
De anatomie is de basis van alle behandelingen. De embryologie neemt hierin  een belangrijke plaats in. Hierbij worden zachte manuele technieken gebruikt op thorax, ribben, borstbeen, buikregio, wervelkolom en schedel. Het doel is het
verbeteren van de beweeglijkheid van de fasciale structuren. (het verbindend bindweefsel)

Afspraak maken Meer informatie

Tarieven

Een behandeling bij de fysiotherapeut wordt door uw verzekeraar vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. In uw verzekeringspolis kunt u nalezen hoeveel behandelingen fysiotherapie er wordt vergoed. Wij hebben contracten afgesloten met alle verzekeraars, behalve met Menzis, Anderzorg en Azivo. Omdat fysiotherapie vrijwel geheel in de aanvullende verzekering valt, heeft fysiotherapie vrijwel geen invloed op uw eigen risico. Het declareren gaat rechtstreeks naar de verzekeraar. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten en er geen dekking is voor fysiotherapie dan gelden onderstaande tarieven en ontvangt u van ons een nota.

  Lijst tarieven 2019

  Behandeling Fysiotherapie

  €35,00 per behandeling

  Behandeling Manuele therapie

  €45,00 per behandeling

  Eenmalig fysiotherapeutisch consult

  €55,00

  Eenvoudige korte rapporten

  €35,00 per rapport

  Meer gecompliceerde uitgebreide rapporten

  €75,00 per rapport

  Intake en onderzoek na screening

  €55,00

  Intake en onderzoek na verwijzing

  €55,00

  Toeslag aan huis behandeling

  +€15,00 bovenop de al gemaakte kosten

  Toeslag behandeling tehuis

  +€10,00 bovenop de al gemaakte kosten

  Telefonische zitting

  €10,00

  Acupunctuur

  €80,00 eerste consult
  €60,00 vervolg consult

  Geïntegreerde Technieken

  €60,00 eerste consult
  €45,00 vervolg consult

  Contact

  Contactgegevens

  Adres:             

  Het Spint 3, 8252 JZ Dronten

  Telefoon:         

  0321-319731

  Email:              
  Openingstijden:

  Maandag t/m vrijdag
  8:00 – 17:00

  Route:             

  Contactformulier

  U kunt hieronder een afspraak met ons maken of u kunt met dit contact formulier een vraag stellen
  U kunt ons ook bereiken via 0321-319731 of ons een mailtje sturen naar info@fysiotherapieblom.nl

  Privacy Statement

  Meer informatie

  Nieuws

  Medical taping

    Medical taping is ontwikkeld in de jaren zeventig in Japan en Korea. De tapetechnieken werden ontwikkeld om de spieractiviteit in het menselijk lichaam te beïnvloeden. Behalve invloed op het bewegen[…]

  Lees meer

  Segmentale acupunctuur

  Segmentale acupunctuur kan worden ingezet bij aandoeningen die vanuit een ruggenmergsegment beïnvloed kunnen worden. De meest voorkomende indicaties zijn de pijnsyndromen van de wervelkolom. Er worden naalden gezet in het uitstralende gebied (dermatoom)[…]

  Lees meer

  AVG

    Algemene informatie AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet[…]

  Lees meer